Månedlige arkiver: januar 2014

Feriedager

Den 11.-13. aug. 2014 skal vi starte vår første skolefritidsordning. (merk ny dato)

Tanken er at vi vil ha et tilbud for skolebarn i fra 2-6 kl. mandag til onsdag siste uke før skolen starter igjen etter ferien.

Vi jobber enda med hva denne skal inneholde, om det skal bli en treningsøkt med fotball hver dag eller om vi skal ha mange ulike kjekke aktiviteter i løpet av dagen. Mer informasjon kommer etter hvert på vår nettside: imfrogaland.no

Vi ønsker å ha en reiseleder som kan ta toget sammen med barna fra deres lokale togstasjon. Så vil barna bli hentet på Ogna stasjon og kjørt opp til Ognatun. Denne fritidsordningen vi være fra kl. 8.00-15.00 hver dag den uken.

Vi kommer til å trekke om hvem som får plass, slik vi gjør på våre leirer. Påmeldingen og betalingen gjelder alle dagene.

Ny påmeldingsfrist 1. mai
Pris 750kr.

PÅMELDINGSINFORMASJON:

Du kan melde deg på pr. post, e-post eller telefon. Maks 5 pers. pr. påmelding.

Vi trenger navn, full adresse, hvilket klassetrinn barnet går i og tlf. nr. til 2 forelder/foresatte. (helst mobil nr.)

Vi sender brev for å fortelle om du har fått plass eller ikke, derfor er det viktig at vi får full adresse på alle personene dere melder på. Oppgi en kontaktperson for gruppa, slik at vi kan gi beskjed dersom du ikke har fått plass.

Meld deg på:

Post adressen er: ImF – Rogaland,
Mjølhusvegen 70, Ogna, 4364 Sirevåg
Mail adresse: rogaland@imf.no
Tlf: 51 79 38 80

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.
Kontortid: Mandag – fredag fra kl 09.00-15.00

Barn/Ungdom med funksjonshemming som trenger assistanse til personlig hygiene/ADL skal ha med egen assistent.

 

Velkommen til Storsamling på Ognatun

Julemessa

I 2014 starter vi et nettverk for smågrupper, foreninger, bibelgrupper o.l som vil være med å utrustes til tjeneste for Jesus i sitt nabolag. Da trenger vi hverandre i små gruppefellesskap. Slike grupper trenger også å møtes til større fellesskap. Det kan være en samling der personer fra noen grupper møtes. Men noen ganger trenger vi å møte mange. Derfor samles vi til storsamlinger ca to ganger i halvåret. Den første blir på Ognatun 26. jan kl 11.00. Senere utpå våren møtes vi til storsamling igjen under årsmøtet vårt på Nærbø i april.

Storsamlingen er for alle. Alle generasjoner. Personer fra alle steder. Kom og få fellesskap, inspirasjon, forkynnelse, fornyelse og forbønn. Per Åge Berge forkynner. Det blir lovsang, familievennlig møteopplegg og salg av middag etter møtet. Velkommen til en flott og viktig dag på Ognatun!