Konfirmasjon på Nærbø bedehus

ImF Rogaland samarbeider med Nærbø bedehus om konfirmasjonsundervisning. Undervisningen og konfirmasjonen er også åpen for andre konfirmanter i regionen, enten som et supplement eller som et fullstendig konfirmantopplegg.

ImF Rogaland har det formelle hovedansvaret, blant annet for det administrative som påmelding etc. Det er full åpenhet for å følge konfirmasjonsundervisningen hos oss, men utføre selve konfirmasjonsdagen lokalt. Dersom det skulle være ønskelig, vil vi være behjelpelige med å utføre selve konfirmasjonen om det skulle være ønskelig.

Påmelding
Påmelding gjøres her på nettsiden. Selve påmeldingen for neste konfirmantkull åpner etter påske.

Pris
Pris for undervisningen: 900kr
Dette dekker alt av undervisning og materiell, samt bowling og pizza-dag i Stavanger.
I tillegg kommer to weekender, en i september og en i mars. Pris på disse var i 18/19 900kr, pluss reise.

Selve konfirmasjonen
Konfirmasjonsdato i 2019 er satt til søndag 26/4. Om vi blir mange nok konfirmanter til å se behovet for å dele opp, legger vi også opp konfirmasjonssamling lørdag 25/4. Det er også en konfirmasjonssøndag X/X for NLM på bedehuset. Hvis dere ønsker konfirmasjonen i en annen forsamling, men følge vår undervisning, må avtales individuelt med det aktuelle bedehus/kirke. Her kan vi være til hjelp dersom det er ønskelig.

Avmelding
Hvis du senere skulle ønske å melde av konfirmanten, kan dette gjøres ved å sende mail til rogaland@imf.no, eller t.nesvag@imf.no

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Tore Nesvåg hvis du har flere spørsmål ang. konfirmantundervisningen på Nærbø bedehus. t.nesvag@imf.no / 915 49 912