Barn


ImF Ung Rogaland har et barneteam som
arbeider for at barn skal få
kunne høre om Jesus.

DSC_0014

 

BARNETEAMET SINE VISJONER OG DRØMMER:

  • Vi setter leirarbeidet vårt veldig høyt. Og vi ønskerat barna skal kunne føle seg hjemme på Ognatun!
  • At det skal bli en leirplass som skaper minner, tro og vennskap!
  • Barna skal bli kjent med Jesus og ta imot han!
  • Oppmuntrer voksne til å starte barnegrupper og familiegrupper i hjemmene sine, der barn og familier kan vokse som kristne!
  • Oppmuntrer barna som kommer på leir til å gå på barnelag og søndagsskole i si hjembygd!

ALLE BARNA HØRER JESUS TIL

Det å høre Jesus til er så viktig, og spesiellt blant barn. De fortjener å få høre om han både på
hjemmebane og bortebane. Når barna kommer på leir ønsker vi ikke bare at de skal få høre om han der, men også at de tar det de har hørt med seg hjem.

Leirarbeid

Ognatun er ImF Rogaland sitt leirsted og her
ønsker vi alle barn velkommen til ulike tilpasste
leirer gjennom hele året. Vi gleder oss over alle de ca
700 barna som kommer på leir hvert år.
Leirene våre er delt inn i ulike aldersgrupper og
arrangere i påsken, om sommeren og før Jul.
Om høsten arrangeres det leir hvor far kan ta med
barna sine mellom 5-7 år på en tilvenningsleir. Det
samme kan mor gjøre på leir om vinteren.

Barnelagsarbeid

På kontoret er det ivrige personer som reiser rundt
til barnelag og andre lag som ønsker hjelp til
oppstart eller å holde andakter.
De brenner virkelig for barne arbeidet og ønsker å
være tilgjenngelig og hjelpe til for barn, foreldre og
barnelagsledere.

Bibelgrupper

Et av ImF Rogaland satningsområder er
å sette i gang et nettverk for
smågrupper, foreninger, bibelgrupper o.l
som står sammen om å få Jesus inn i alle
nabolag. Derfor ønsker vi også å få i
gang bibelgrupper for barn og huskirker
for familier.
I smågrupper har en store muligheter til
å vokse i troen og det ønsker vi at barn
og skal få være en del av.
Vi er derfor klare til å hjelpe til og være
ressurser slik at slike smågrupp.

Bli med å be for vårt arbeid.
Be for leirene, lederne, talerne,
leirsjefene og ikke minst barna
som er fremtiden vår.

barneteam brosjyre