Barnelag

Her finner du oversikt over kristne aktiviteter i området der de bur.
fremside

Vikeså
Hellvik
Ogna og Sirevåg
Brusand
Vigrestad
Varhaug
Nærbø
Undheim
Bryne
Lye
Fotland
Klepp stasjon
Kleppe og Orre
Frøyland og Kverneland
Frøyland og Orstad kirke
Sandnes
Bore
Ræge
Riska og Hommersåk
Ålgard
Randaberg og Grødem

Disse brosjyrene vert sendt til alle som har vore på leir på Ognatun dei to siste åra. Me er svært takknemlige for kvar enkelt som kjem på leir, og for den muligheten det gir oss til å peike på  Jesus og fortelje kven han er. Me vil gjer det me kan for å lære barna å følgje Jesus, ikkje bare på leir, men 24 timar/ 7 dager i veka. Me har stor tru på at barnelag, kor, søndagsskule og speidergrupper kan hjelpe barna å bli trygge i den kristne trua, og me vil oppmuntra  barna som kjem på leir til å gå på desse arrangementa i heimbygda si.

MEN DEN ALLER STØRSTE PÅVIRKNING ER DET DE SOM FORELDRE SOM HAR, DE HAR EIN KJEMPESJANSE TIL Å LEDE BARNA TIL KRISTEN TRU!!