Du er nå påmeldt på Damehelg 1.-3. febr. 2019!

Vi sender deg program, infobrev og giro tilsendt pr. mail.

Ved spørsmål ring:

ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00