Din påmelding på Førjulsleir er nå registrert!

Etter påmeldingsfrist vil vi trekke om hvem som får plass på leir.

Plass på leir
Dersom du får plass på leir vil du få program, infobrev og giro tilsendt pr. mail.

Dersom du ikke får plass
Det er plass til 60 deltakere på leirene. Dersom leiren blir fulltegnet, blir de som har meldt seg på innen påmeldingsfristen satt på venteliste og får evt. plass dersom noen melder seg av. Får du ikke plass, garanterer vi deg plass på neste leir du melder deg på.
Dere vil uansett få en mail som forteller at ditt barn står på venteliste og eventuelt hvilken plass det kommer på.

Ved spørsmål ring:
ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00

Dersom du vil melde på flere barn vennligst klikk her!