I dag

Indremisjon er å leve for Jesus i hverdagen og vise veien til ham i våre nabolag.

Indremisjon er å leve for Jesus i hverdagen og vise veien til ham i våre nabolag.

ImF Rogaland består av 16 lokalforeninger, 15 kvinneforeninger, 2 mannsforeninger, 1 brass – band og 1 sanggruppe. Lokalforeningene er ledet av et styre som driver møtevirksomhet og annet indremisjonsarbeid i sitt nærområde. I tillegg har kretsen 31 kontaktpersoner på ulike steder. På barne- og ungdomssektoren er 24 lag innmeldt.

Vi har utarbeida en ny strategiplan for 2013-2020 som du kan lese her:Strategiplan Du kan også lese tiltaksplanen for samme periode her: Tiltaksplan

Vi har i dag 5 personer ansatt i kretsen. ImF Rogaland ledes av kretsleder Torgeir Lauvås. Barne- og ungdomsarbeidet vårt, ImF Ung Rogaland, ledes av Anne Berit Aarsland. På leirplassen vår, Ognatun, er det ansatt over 10 personer som hvert år utfører ca. 6 årsverk. Arbeidet på Ognatun ledes av Tove Braut. I tillegg har vi en stor gjeng frivillige medarbeidere som på mange ulike måter tar en kjempeinnsats for Ognatun og kretsen.

Siden vi er en del av Indremisjonsforbundet (ImF), får vi forkynnerhjelp fra ImF, Bibelskolen og andre kretser. På leirplassen vår, Ognatun, samler vi ca. 700 barn til leir hvert år. Vi har også leirer for ungdom, kvinner, menn, familier og en egen seniorleir.