Konfirmasjon, Nærbø bedehus

Her har du litt info, samt påmeldingsskjema, til konfirmasjonsundervisning på Nærbø bedehus. Konfirmasjonsundervisningen skjer på bedehuset, og er et samarbeid mellom ImF, Normisjon og NLM lokalt. Undervisningen og konfirmasjonen er også åpent for andre i regionen. ImF Rogaland har det formelle hovedansvaret, blant annet for det administrative som påmelding etc.

Det er full åpenhet for å følge konfirmasjonsundervisningen hos oss, men utføre selve konfirmasjonsdagen lokalt. Dersom det skulle være ønskelig, vil vi være behjelpelige med å utføre selve konfirmasjonen om det skulle være ønskelig!

Påmelding                                                                                                                                                     Du finner påmeldingsskjema nedenfor. Vi har et tak på 30 konfirmanter. Konfirmanter med tilhørighet til NLM eller IMF-Nor forsamlingene på Nærbø har fortrinnsrett ved påmelding dersom fullt.

Pris                                                                                                                                                               Pris for undervisningen: 850kr                                                                                                                      Dette dekker alt av undervisning og materiell, samt bowling og pizza-dag i Stavanger.
I tillegg kommer to weekender, en i september og en i mars. Pris på disse var i 17/18 900kr, pluss reise.

Kort om datoer                                                                                                                                             Undervisningen starter med en bli kjent samling 17/9-18, og samme helg har vi konfirmantweekend på Tonstadli 21-23 september. Vi har konfirmantundervisninger annenhver mandag i partallsuker frem til april. Vi har også en storsamling 19/1-18, og en avlusttningsweekend 29-31 mars. Weekender og storsamlingen er felles med konfirmantene fra Fjelltun.

Selve konfirmasjonen
Konfirmasjonsdato er lørdag 27/4 eller søndag 28/4. Det er også en konfirmasjonsdato 7/4 for NLM på bedehuset. Eventuelle lokale konfirmasjoner må avtales med det aktuelle bedehus/kirke. Her kan vi være til hjelp dersom det er ønskelig.

Avmelding                                                                                                                                                        Hvis du senere skulle ønske å melde av konfirmanten, kan dette gjøres ved å sende mail til rogaland@imf.no, eller t.nesvag@imf.no

Spørsmål?                                                                                                                                                        Ta gjerne kontakt med Tore Nesvåg hvis du har flere spørsmål ang. konfirmantundervisningen på Nærbø bedehus.                                                                                                                                        t.nesvag@imf.no / 915 49 912

 

Påmeldingsskjema:

Matallergier MÅ opplyses om, da det skal serveres mat på samlingene. Om konfirmanten skulle ha noen andre sykdommer eller allergier som kan være relevante, så beskriv disse eller ta evt. kontakt.
Konfirmantklubb gir oss muligheten til å søke midler gjennom FriFond. Vi tar en medlemskontingent på 50kr, men gir 50kr i rabatt på undervisningen. Dermed blir den totale prisen den samme.
Bilder vil bli brukt til å skape minner, til promotering og noen vil kanskje også publiseres på sosiale medier.
Dersom konfirmant/foreldre i utgangspunktet ikke har tilhørighet på NLM på Nærbø bedehus, vil lørdag 27 eller søndag 28 april bli satt som konfirmasjonsdag.