Starte nytt lag?

Kunne du tenke deg å starte et barne- eller ungdomslag der hvor du bor i regi av ImF?
Vi kan hjelpe deg i gang!

I tillegg kan du få søke om økonomisk støtte! Les mer om dette nedenfor.
Ta gjerne kontakt med oss i ImF-Ung Rogaland.
E-mail: rogaland@imf.no
Tlf: 51793880

Alle nye lag som melder seg inn i ImF- UNG får tildelt 8000 kroner. 

Søknadsfristen er 1. september hvert år.
Innmeldingskjema!

Kriterier for startstøtte:

• Legg ved en kort beskrivelse av laget (visjon, for hvem, hvordan arbeides det etc.)
• Laget må være godkjent og innmeldt i ImF.
• Laget kan ikke tidligere være innmeldt i andre organisasjoner.