Oppføringer av Terje Slettebø

Ledig stilling

ImF-Rogaland Vi søkjer Barnearbeidar i 50 % stilling. Vi søkjer ein person som kan tenkja seg å arbeida med trusformidling, forkynning og leiaroppgåver for barn. Sentrale arbeidsoppgåver er leirarbeid, lagsbesøk, mentorgrupper og kontorarbeid. Ein må kunna arbeida sjølvstendig samtidig som ein er ein del av eit team Relevant utdanning er ynskjeleg men personlege kvalifikasjonar vil […]

Nytt nummer av Siste Indre

Første nummer av Siste Indre i 2017 har nå komt ut. Dette nummeret kan du lese her: siste indre 1-17   Her kan du mellom anna lese om kretsleder Torgeir Lauvås sin studiepermisjon i Israel