Imf Rogaland sitt bilde.

I Stavanger Bispedømme er det én liste ved valget til bispedømmerådet: Nominasjonskomiteens liste. Det er derfor
avgjørende å ikke spre stemmene for mye.
Av den grunn anbefaler vi å kumulere 3 av de
fem første navnene nedenfor. Det er ikke lov å stryke noen navn på lista, kun kumulere Uttrykksikonet smile sette kryss foran navnet til maks tre stk.) (Alle disse personene på lista under vil arbeide for et bibelsk fundament for kirka;)
¨ Marie Klakegg Grastveit, 30 år, Kvernaland
¨ Jostein Ådna, 60 år, Stokka
¨ Sofie Braut, 38 år, Bryne
¨ Rolf Magne Haukalid, 36 år, Forsand
¨ Torhild Nødland, 53 år, Sandnes
¨ Hjalmar Arnø, 50 år, Hommersåk
¨ Kjetil Espeland, 22 år, Nærbø
¨ Laila Steinsvik, 64 år, Jørpeland

Gjør deg også kjent med kandidatene til det lokale menighetsrådet og stem inn dem som vil bygge kirka i kjærlighet til Guds Ord! Mer info kan du finne på www.levendefolkekirke.no