Din påmelding er registrert!
Vi sendere deg program og giro tilsendt pr. mail.

Ved spørsmål ring:

ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00