Siden det skattefrie beløpet er endret til kr 16.800 for 2014 (kr 12.000 i 2013) er det mange som har kontaktet oss for å endre beløpet på sin giveravtale.

Endring av gavebeløp for deg som har giveravtale:

Som giver til ImF, krets, forening/bedehus eller skole kan du kontakte ImF når du ønsker å gjøre endringer på din giveravtale. Du kan sende en e-post til imf@imf.no eller ringe 56 31 42 40. Du må opplyse om nytt gavebeløp og er du giver til flere prosjekt må det også opplyses hvilken fordeling du ønsker. Endringen vil bli registrert på din giveravtale hos ImF og vil tidligst gjelde fra neste måned. Har du kontaktet oss på e-post vil du motta en e-postbekreftelse på at endringen er gjort.

 Bankene krever at det ligger et maksbeløp/beløpsgrense på AvtaleGiro-avtalen. Ved endring av gavebeløp må du eventuelt endre dette. Dette gjør du i nettbanken eller ved at du tar kontakt med banken. Vet du at endringen er innenfor den månedlige beløpsgrensen du satte da du inngikk giveravtalen, trenger du ikke gjøre noe.