TorgeirLes kretsleder Torgeir Lauvås sin leder etter årsmøte
Årsmøtet vårt i år er noe av det mest inspirerende og utfordrende jeg har vært med på. Jeg vil dele to stikkord med dere som jeg selv sitter igjen med. Stikkordene er glede og smerte.

Gleden
Himmelens og jordens skaper elsker oss med en evig kjærlighet. Gud, vår far, har gjort oss til sine barn. Vår far elsker oss med en kjærlighet som bare gir og gir. Vi er barn som ikke fortjener, men som får fordi Gud er en god far. Gud vil at vi skal kjenne oss elsket. Derfor vil han at vi skal leve nær Jesus, han som beviste Guds kjærlighet til oss. Korset, og arrene etter spyd og nagler på Jesu kropp, er kjærlighet skrevet med Guds hjertespråk. En frelst synder kan se seg så glad på Jesus sårmerker at gleden kan vokse hver eneste dag. Denne gleden kan vokse på tross av nye synder og nederlag i våre liv fordi synden aldri kan bli større enn nåden. Nåden er større. Aldri leveringsproblemer, aldri dårlig nåde. Gud er nåde, derfor er nåden alltid større enn vår synd.

Paulus kaller seg selv medarbeider på andres glede. Kunne en som hadde forfulgt kristne og stemt for mordet på Stefanus, den første kristne martyr, være ambassadør for Guds glede? Han slet med at han gjorde synder han ville prøve å slutte med, og gode forsetter mislyktes han med til stadighet. Kunne han være gode nyheter?

Paulus levde hos Jesus med sine nederlag, derfor fikk han leve i en glede og fred som overgår all forstand. «Min nåde er deg nok» fikk Paulus høre fra sin Far. Derfor var Paulus gode nyheter. Han levde i disse kontrastene, kanskje er det slik Jesus blir tydeligst for andre rundt oss?

Smerten

Jesus kom til jord for å frelse. Han kunne kommet med oppskrift på jordisk suksess eller vært en hærfører som ledet jødene ut av den romerske okkupasjonen. Jesus ble ikke geriljaleder, han ble ikke økonomisk rådgiver. Jesus ville at mennesker skulle komme til ham. Han ville gi evig liv og håp.

En dag satt Jesus og gråt utenfor Jerusalem. Han ville så gjerne samle byens befolkning og gi dem det håp han vil dele med flest mulig. Men de ville ikke. Under årsmøtet vårt i år var det som jeg fikk et lite innblikk i Jesus smerte. Jesus gråter ennå over mennesker som ikke vil. Jesus gråter over våre naboer og venner. Jesus savner dem så sårt.

Å være et Guds barn er å leve i dette spenningsfeltet. Kjenne på disse kontrastene. Gleden over å være frelst, og smerten over at mange er på vei til fortapelsen