Klikk på logoen for å komme direkte til deres nettside.

Konseptet omGud.net er, sammen med hvorforJesus?-kurset, helt nytenkende måter å evangelisere på. I kristen-Norge har vi mange nettsteder FOR kristne, men få benytter seg av mulighetene som ligger åpent forran oss til å nå nye med evangeliet.

70 millioner mennesker har søkt etter ordet “Gud” i Google. Internett er et sted mennesker kan finne informasjon om det de lurer på, og samtidig være helt anonyme.

Når disse som søker kommer til omGud.net vil de få en kort og grei inføring i hvem Gud er, og hva Jesus betyr for livene våre. Dersom de som søker ønsker å vite mer, får de tilbud om å være med på et 5 ukers kurs som heter hvorforJesus?. Der forblir de anonyme, men blir samtidig knyttet opp mot en personlig e-coach. E-coachen er en kristen veileder, som kan svare på spørsmål og være en medvandrer gjennom kurset.

Det endelige målet er at mennesker skal finne veien til en menighet eller forsamling der de bor, uten at vi presser dem. Ved å trigge nysgjerrigheten ønsker vi å drive folk videre i sin søken etter Gud.

Vil du være med å nå mennesker der de er? Internett benyttes av folk i alle aldre og fra alle samfunnslag.

Bli en støttespiller du også. Vi trenger flere e-coacher! Ta kontakt med Torgeir Hauge på t.hauge@imf.no eller 474 55 521.