Hva trenger en lokalforsamling eller et indremisjonslag ImF Rogaland til i dag? Hva bidrar ImF som helhet til i indremisjonsarbeidet der du bor? Og, – hva skal disse leddene i organisasjonen gi av hjelp og kompetanse til det lokale arbeidet i årene som kommer? Disse spørsmålene, og flere til som handler om økonomi og organisering, er stilt i forkant av vårt kretsårsmøte i april. Det er vår jobb og se framover for å ruste oss for tiden som kommer. Dette vil vi gjøre både i bønn og i samtaler for at Gud skal få lede oss til å fullføre vårt oppdrag med å gi Guds Ord til våre naboer og medmennesker. Ta gjerne en prat med andre på ditt hjemsted om hva du tenker er viktig for å rigge kretsen og hele organisasjonen vår for nye tider. Kan vi drive arbeidet smartere?