ImF oppretta i 2009 sitt eget trossamfunn. Det er altså 10 år siden vi oppretta dette. Det er ikke veldig mange medlemmer, men ImF ønsket at kristne som ikke finner det naturlig å være medlem i andre trossamfunn skal ha et alternativ i vår sammenheng. For vår bevegelse har det alltid vært viktigst å utfordre til tro og et personlig forhold til Jesus.

Ønsker du å bli medlem, må du først melde deg ut der du er medlem nå. Årsaken til at det er viktig, er at vi i Norge har en økonomisk støtteordning til alle registrerte trossamfunn og myndighetene må derfor ha ryddighet i meldemslistene slik at de vet hvilket trossamfunn som skal få støtte for hver og en av oss. Er du ikke medlem noe sted, bevilger heller ikke det offentlige noen utbetaling for deg til noe trossamfunn.

ImF Tro tilbyr vielse etter bibelens syn på ekteskapet. Når det gjelder dåp og begravelse er det slik at lokalforsamligene våre i samarbeid med  oss i ImF Rogaland vil tilby dette rundt om i lokale forsamlinger/fellesskap i kretsen. Vi tilbyr også konfirmasjon noen steder, men er i dialog om å tilby dette flere steder.

Vil du vite mer om ImF Tro, klikk her