Lysbilde2Under “Speed-learningen” lørdfag 26 april vil Jarle Mong fortelle om et flott tiltak ahn står bak for å skape kontakt, fellesskap og gode samtaler mellom store og små gjennom “Frokostklubben” Dette blir bra! Kom og hør! Vil du vite mer om hva som skjer hele helgen, er programmet for helgen slik:

Program

LØRDAG 26 april:

Kl 09.30                Registrering av utsendinger og deltakere på barneopplegg.

Kl 10.00                Årsmøtet starter i hovedsalen.

Kl 10.15                Barneopplegg for de ulike aldersgrupper starter.

Kl 10.15                Bibeltime for de voksne ved Andreas Nordli. Forsangerteam. Kollekt.

Kl 11.10                Forhandlingsmøte i hovedsal.

Kl 13.15                Lunsj

Kl 14.30                Speed – learning. Andreas Nordli. Jarle Mong. Olga Jorunn og Sven Harbo. Olaug Bollestad.

Kl 15.30                Kaffepause

Kl 15.45                Familieshow med «Tulliball»

Kl 16.30                Middag

Kl 18.00                Stormøte i hovedsal. Andreas Nordli taler. Kjersti Goa Lødemel og Bjørn Stornes . Forsangerteam. Kollekt. Opplegg for barna under talen.

Kl 21.00                Ungdomsmøte ved Nærbø Ungdomslag. Andreas Nordli.

SØNDAG 27 april:

Kl 11.00                Storsamling. Andreas Nordli taler. Forsangerteam. Nattverd .Dåp. Barneopplegg. Kollekt. Kaffe og litt å bite i etter samlingen.