Påskeleir 3

Leiren er 27,-29. mars for 5.-7. klasse.
Pris kr 660