Lagsleir Nærbø    1.-7. KL.          4.-6. juni 2021

Leiren er fullbooket!

Dette er en leir for lag fra Nærbø.
Denne leiren skulle ha vært i desember 2020, men ble avlyst grunnet covid-19. Leiren ble flyttet til 2021. Alle barna som meldte seg på i 2020 er automatisk påmeldt på leiren i 2021.

Ved spørsmål ring:
ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00

PS! Dersom du ikke har mulighet til å betale for at barnet ditt skal få reise på leir, ber vi deg ta kontakt med oss på kontoret

NY PÅMELDINGSMETODE!

Fra og med 1. januar 2020 tar vi i bruk ny nettløsning for påmelding. Her kan du melde deg på og betale for leiren samtidig. Du kan også velge å få tilsendt giro. Da vil du samtidig få bekreftelse på om du har fått plass på leiren.

Med denne påmeldingsmetoden er det ”første mann til mølla” som gjelder.

Avmelding
Hvis du vil melde deg av leiren, vil vi ha beskjed senest to uker før leiren. Får vi avmelding senere må det betales kr.100,- i avmeldingsgebyr. Ved avmelding dagen før eller ikke fremmøtt må hele leiren betales. Ved sykdom blir beløpet refundert mot skriftlig melding med kontonummer.

Her finner du Smittevernregler og informasjon for deltakere på leir på Ognatun!

Siden leiren er fulltegnet er påmeldingen nå stengt.