Vi legger til rette for en lederdag på Nærbø bedehus, og oppfordrer lokalt lederskap til å sette av lørdag 7. november til å komme til Nærbø. ImF utarbeider digitalt materiell med aktuell tematikk knyttet til forsamlingsarbeidet, og undervisningsvideoer og spørsmål til samtale vil bli gjort klar. Gå sammen flere fra ditt fellesskap, kom til Lederdagen sammen, og opplev aktuell undervisning sammen med kristne fra andre fellesskap og forsamlinger. Mer info, og klokkeslett kommer. ImF Rogaland og ImF Nor Nærbø samarbeider om Lederdagen.

Om datoen ikke passer, kan dere sette av en senere dato og se undervisningen sammen på ditt lokale bedehus.