ImF Rogaland har, på grunn av Covid-19-pandemien og av smittevernhensyn, avlyst mannsweekend, damehelg, kvinneweekend og alle barne – og ungdomsleirer vi skulle hatt på Ognatun fra til påske.