m

Misjonsbefalingen er for alle. Vi har mange ganger sunget sangstrofa på bedehuset: “Rød og gul og hvit og svart, er det samme har han sagt. Jesus elsker alle barna på vår jord” Kanskje skal vi begynne å synge:  “Rød og gul og hvit og svart, er det samme har han sagt. Jesus sender alle sine ut på jord”

Den dagen for lenge siden, da Jesus sendte ut disiplene sine, var det en fargerik og ulik gjeng han sendte ut. Han hadde bruk for alle. Han hadde skap dem ulikt. Og han elsket dem like høyt hver og en av dem, tross forhistorien deres.

Er vi oss bevisst at vi er hans sendebud, hans disipler i dag? Vi er forskjellige og skal være det. Men vi er alle kalt til misjon. Er misjonærbevisstheten vår til stede? Har du sett den lille m-en i navnet vårt, ImF?

Vi vil gå til våre venner og naboer med medmenneskelighet og omsorg, akkurat som misjonærer i andre land. Er m-en for misjon noe du har med deg i din tanke om deg selv og ditt liv for Jesus?