11.-13. januar var litt over 30 menn på mannsweekend på Ognatun. Ola Honningdal Grytten talte over temaet “Modige menn” og hadde i tillegg et foredrag om Norges mest undervuderte mann, Hans Nilsen Hauge. God mat, curling (bildet), god tid til samtaler og nye vennskap var viktige ingredienser i helga. På leiren ble det også tid til at vi mennene ba sammen og ba for hverandre.