Møtepåmelding Feriedager Ognatun 4.-9. aug.-20

På grunn av Korona må vi ha påmelding til alle som skal på møte.
En påmelding pr. person.

Familiemøtene starter kl. 19.30 hver kveld
Bibeltimene starter kl. 21.00 hver kveld Søndag blir det bibeltime kl. 11. 00