Sett av søndag 1 .nov kl 11.00 til Storsamling på Ognatun. Mye å glede seg til, blant annet har vi fått med oss Helge Arild Kindervåg m.fl til å lede lovsangen. Speedleir for barna. Salg av Lasagne med dessert og kaffe etter møtet! Velkommen!Storsamling 1. nov