ImF-Rogaland

Vi søkjer Barnearbeidar i 50 % stilling.

Vi søkjer ein person som kan tenkja seg å arbeida med trusformidling, forkynning og leiaroppgåver for barn. Sentrale arbeidsoppgåver er leirarbeid, lagsbesøk, mentorgrupper og kontorarbeid. Ein må kunna arbeida sjølvstendig samtidig som ein er ein del av eit team Relevant utdanning er ynskjeleg men personlege kvalifikasjonar vil bli mest vektlagt.

Stillinga er midlertidig for eit år, med moglegheit for fast tilsetjing.

Alle tilsette i ImF-Rogaland må vedkjenna kristen tru og er forplikta på organisasjonen sitt verdidokument. Lønn og pensjons-ordningar etter ImF sitt regulativ. Tilbod om gunstige forsikringsordningar gjennom Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF).

Spørsmål om stillinga kan rettast til krinsleiar Torgeir Lauvås, tlf. 971 71 745, e-post t.lauvas@imf.no eller leiar for barne-og ungdomsarbeidet, Anne Berit Aarsland,              tlf  977 71 745, e-post ab.aarsland@imf.no

Send skriftleg søknad med CV  innan 6. juni  til ImF-Rogaland, Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg eller på e-post til t.lauvas@imf.no.

Kommende arrangementer