Straume/Lauvås den 19.01.2021

Regjeringen oppdaterte i går, 18.januar, gjeldende regler og anbefalinger angående smittevern i forbindelse med pandemien. Statsministeren uttalte: «Selv om tiltakene ser ut til å virke, og smittetallene har gått noe ned, er situasjonen fremdeles usikker.  (…) Derfor viderefører vi strenge nasjonale tiltak …»

Men det er positive nyheter, og den viktigste er denne: «Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktivitetenVåre barnelag kan altså gjenoppta normal aktivitet. Det samme gjelder ungdomslag, avgrenset til de under 20 år.

Det kan her være lurt å ha klart for seg hva som er faste fritidsaktiviteter og hva som er arrangement. For fritidsaktiviteter fra og med 20 år, samt alle arrangementer, gjelder samme begrensning i antall som før, altså 10 personer pluss de som arrangerer (unntak er 200 i lokaler med fastmonterte stoler og 50 i begravelser). Vårt forrige råd om generelt å utsette/avlyse arrangement til og med 18.januar videreføres ikke. Det vil si at dere lokalt må vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre møter og samlinger, og uansett må følgende overholdes:

  • Deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes.
  • Arrangementet skjer på offentlig sted, for eksempel i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs.
  • Organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede, iverksetter tiltak som sørger for at syke ikke deltar, følger relevante standarder om smittevern og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.

Vær oppmerksom på at en skal avgrense deltagelse i aktiviteter og arrangement over kommunegrensene, og det kan være strengere regler innad i en kommune, så det er fortsatt viktig å holde seg oppdatert på hva kommunen legger ut på sine nettsider.

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt. Dette gir en viss mulighet til å samles privat for fellesskap, bibellesning og bønn.

Disse rådene er koordinert med ledelsen i NLM og Normisjon. Vi har ikke sett noen bestemt varighet for nåværende regler fra regjeringen, men Frivillighet Norge skriver 1.februar.

Så har vi også nylig sett følgende fra statsråd Ropstad: «Regjeringen vil sende et oppdrag til Helsedirektoratet for å vurdere om krav til fastmonterte seter for å ha inntil 200 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser». Det gir et visst håp for dere med bedehus store nok til å romme 200 personer med god nok avstand.

Digitale tilbud

Vi registrerer med glede at det er stadig flere digitale tilbud fra ImF-forsamlinger, ikke minst for barn. Selv om det nå er åpning for fritidsaktiviteter for barn og unge, er det fortsatt strenge tiltak for gudstjenester og møter, og dermed vanskelig for barnesamlinger i forbindelse med dette. Vi gjentar derfor oppfordringen om å vise initiativ og kreativitet for å gi tilbud til barn og unge.

 

 «Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. 10 La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk» (Galaterbrevet 6:8-10)

 

Vennlig hilsen

 

Erik Furnes, generalsekretær for ImF                                  Torgeir Lauvås, kretsleder ImF Rogaland

 

Lenke fra regjeringen:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/