Fra brevet ImF har laget i dag, 6.nov, siterer vi:

Flere momenter som gjør at vi i nåværende situasjon vil anbefale å innstille møtevirksomheten de neste to ukene. Nå bør vi vise samfunnsansvar og gjøre det vi kan for å forhindre en ytterligere eskalering av smittesituasjonen. Så vil vi vurdere om anbefalingen skal forlenges utover to uker.

Dette er en anbefaling, og det vil være lokale forhold som likevel forsvarer at en opprettholder aktiviteten. Ved tvilstilfelle bør en konsulterer lokale smittevern-myndighet i kommunen, slik at en har sørget for ryggdekning om noe skulle skje.

Last ned hele brevet her: Fra ImF og kretsene – Tiltak i forbindelse med COVID-19 av 6-november 2020