Eit nytt nummer av kretsbladet vårt, Siste Indre er nå komt ut.
Du kan lesa bladet her: siste indre 4-14
I dette nummeret kan du blant anna lese Anne og Helge Dagsland sin sterke historie.

Anne Og Helge Dagsland

Anne Og Helge Dagsland