Første nummer i 2015  av kretsbladet vårt, Siste Indre, er nå komt ut.
Du kan lesa det her:siste indre 1-15
I bladet kan du mellom anna lesa om utfordringar på Sunde bedehus!

Sunde bedehus

Sunde bedehus