Vi får mange henvendelser til kontoret i forhold til smittevern og det å staret opp igjen forsamlingsarbeid. Alle ønsker å ta regjeringens tiltak på alvor, men det løses på litt ulike måter. Vi har lyst å dele glimt fra to lokale måter å løse dette på fra to av våre større forsamlinger.

 

ImF-Nor-forsamlingen på Nærbø starter sine storsamlinger søndag 16.august på Nærbø bedehus kl 11.00. Storsamlingene, som forsamlingen har regelmessig hver andre søndag, vil være annerledes enn vanlig. Samlingene vil rette seg mot barna og vil vare fra 11.00-11.45.  Voksne følger sine barn som trenger det. Barna går i sine aldersinndelte Awanagrupper i tre ulike rom, og smittevernregler med hånddesinfeksjon, oppmøtelister og avstand vil bli praktisert. Under selve samlingene sitter barna i salen mens alt undervisning, sang og coronavennlige leker foregår fra scenen. Barna blir ikke tatt opp på scenen ved lek.

 

For å gi forkynnelse, fellesskap og undervisning retta mot voksne vil det på kvelden samme søndager bli samling for de voksne kl 19.30, men da med påmelding.

 

ImF Sandnes på Fredheim Arena vil fra 6.september og ut året holde barnegudstjenester annenhver søndag. Disse starter klokka 11.00 og begynner med en fellessamling i møtesalen der barn blir invitert til å ha med en voksen hver. Da blir det felles andakt og sang for alle aldersgrupper fra scenen. Verter vil hjelpe til at barn og voksne setter seg med meters-avstand og bruker god håndhygiene. Etter denne samlingen, som vil vare ca 30 minutter, går barna til sine faste smågrupper i ulike rom sammen med sin leder. Awana er alltid nøye med å understreke viktigheten av relasjonen mellom barn og ledere i smågruppene, derfor ser Fredheim det som viktig å holde på disse.

 

De voksne som følger barna til disse barnegudstjenestene blir invitert til å sitte med god avstand i den romslige foajeen på Fredheim mens barna er i smågruppene. Da vil foreldrene få en enkel servering og gjerne også litt input og oppmuntring til trosliv i hjem og familie.

 

En gang hver måned blir det G1-gudstjeneste (med voksne som målgruppe) på kvelden samme dag som det har vært barnegudstjeneste. Det blir også G1-gudtsjenester, uten Awanatilbud, de to andre søndagene hver måned da det ikke er barnegudstjenester.

 

Smittevernhensyn er viktige. Vi vil at alle våre forsamlinger bidrar til å bidra for å stoppe smitte så langt det står til oss. Derfor er det viktig å følge tiltakene regjeringen innfører. Kontakt gjerne oss på kretskontoret hvis du har spørsmål om hvordan dere kan gjøre det lokalt hos dere! Vår mailadresse er rogaland@imf.no

Vi vet at det fra ImFs forbundskontor snart vil sendes ut mer informasjon til våre lag og foreninger om smitteverntiltak med tanke på lokalt arbeid i denne situasjonen.