Julemessa

I 2014 starter vi et nettverk for smågrupper, foreninger, bibelgrupper o.l som vil være med å utrustes til tjeneste for Jesus i sitt nabolag. Da trenger vi hverandre i små gruppefellesskap. Slike grupper trenger også å møtes til større fellesskap. Det kan være en samling der personer fra noen grupper møtes. Men noen ganger trenger vi å møte mange. Derfor samles vi til storsamlinger ca to ganger i halvåret. Den første blir på Ognatun 26. jan kl 11.00. Senere utpå våren møtes vi til storsamling igjen under årsmøtet vårt på Nærbø i april.

Storsamlingen er for alle. Alle generasjoner. Personer fra alle steder. Kom og få fellesskap, inspirasjon, forkynnelse, fornyelse og forbønn. Per Åge Berge forkynner. Det blir lovsang, familievennlig møteopplegg og salg av middag etter møtet. Velkommen til en flott og viktig dag på Ognatun!