Komlesalg, arkivfoto

Komlesalg, arkivfoto

VINTERBASAREN 2016
blir lørdag 6. februar, med samme opplegg som tidligere. Egersund Bedehus åpner dørene med kafe og basar kl. 10, og ca. kl. 12.15 selges Thyras gode bjerkreimskomler.
Slike selges også – pluss lodd – på Bjerkreim Bedehus ca. kl. 12.30. Her blir det andakt av Kjersti Bjerkreim. Der begynner den store basarkvelden, med åresalg og hovedtrekning, kl. 18. En sanggruppe fra Holum blir med oss denne dagen. Andaktsholder i Egersund blir Tom Fjermedal, og på basaren på Bjerkreim blir Alfred Salte med. Komiteen håper på godt basarvær, mye folk og mye penger til IMF i Rogaland.

Hilsen komiten ved Marit M.