LØRDAG 10. FEBR.
Kaffe med rullelappar på Egersund bedehus frå ca kl 10.00
Kl 12.00, andakt av Aud Torunn Nesvåg, sang av Tone Allis og Hans Egil Rødland.
Komlesalg og rullelappar
Vinterbasaren komlesalgarkivfoto

Kl. 12.30 Bjerkreim bedehus, komlesalg og rullelappar
KL. 18.00 STOR BASAR på Bjerkreim bedehus
Andakt av Torgeir Lauvås, sang av Tone Allis og Hans Egil Rødland.
Alle er velkomne!  Arr. Egersund og Bjerkreim indremisjonsforeninger.