ImF-Ung Teamet

ImF-Ung teamet 014

 

Bildet er tatt av fjordårets team.

Det er mye spennende som skjer både i barne- og ungdomsarbeidet. Det hadde aldri vært mulig å drive dette arbeidet uten god hjelp fra mange frivillige som stiller opp. ImF-Ung Teamet er en av disse gjengene som har gitt utallige timer i dette arbeidet.
Det som tidligere het BUR, barne- og ungdomsrådet, er nå blitt erstattet med ImF-Ung Teamet. Dette er et styre på ni, som gjør sitt beste for å heve kvaliteten på barne- og ungdomsarbeidet som ImF-Ung Rogaland driver. For tida består ImF-Ung teamet av: Tor Harald Håland, Oddbjørn Høyland, Roger Andre Finstad, Marita Midtun Finstad, Bodil Skårland, Kristian Gudmestad, Maren Eline Austbø, Linn Marte Løvbrekke Fikstvedt og Rasmus Pollestad.
Ansatt som leder i ImF-Ung Rogaland, Anne Berit Aarsland, og lederen for ungdomsarbeidet vårt, Kari Helen Garheim er også med i dette teamet.

Fra høsten av ble det vedtatt at ImF-Ung Teamet skulle dele seg i to, ett barneteam og ett ungdomsteam.
Dette er gjort i tro på at enten en brenner for barnearbeid eller ungdomsarbeid så kan en yte mer og bedre ved å jobbe konkret mot en av de to gruppene.
Barneteamet ønsker å bedre kvaliteten på leirene. Dette er fordi vi vil at barna skal bli enda bedre kjent med Gud og Jesus gjennom det som skjer i bibeltimeopplegget. I tillegg så er motto og smågrupper noe barneteamet jobber for å gjennomføre fast på leirene. Her er det lagt vekt på at ungene skal bli bedre kjent med Bibelen gjennom gruppearbeid i mindre grupper sammen med en leder. Ellers så ønsker barneteamet å registrere foreldre til alle barna som reiser på leir. Dette er fordi vi vil invitere foreldrene med på temakvelder, kurs, etc, som kan bevisstgjøre dem på deres rolle.
Ungdomsteamet drømmer om å være en ressurs for ungdomsarbeidet som drives i området. Dette kan være i form av å komme og holde en andakt, arrangere lovsangskurs, eller holde lederseminar under Pit Stop. I tillegg vil vi gjerne prøve å få til en fast leir for ungdommer fra 8.klasse og oppover. Denne leiren skal selvfølgelig være for alle, men kanskje spesielt for de som ikke har ungdomslagsweekend i forsamlingene sine. Ungdomsteamet har en drøm om å se små, livsnære fellesskap for ungdom som kan knytte sammen ulike ungdomsforsamlinger til happeninger rundt om i kretsen. ImF-Ung Rogaland vil gjerne være til hjelp for ungdomsarbeidet som drives i området, og vil mer enn gjerne ha kontakt med din forsamling!

Ta kontakt med kontoret om du ønsker besøk av oss i ImF-Ung Rogaland eller om du har noen spørsmål!

Tlf: 51 79 38 80
E-mail: rogaland@imf.no