ImF Rogaland er en krets tilslutta Indremisjonsforbundet (ImF) Vår krets består av  9 forsamlinger, 10 lokalforeninger, 12 kvinneforeninger, 2 mannsforeninger, 1 brass – band og 1 sanggruppe. I tillegg har kretsen 30 kontaktpersoner. På barne- og ungdomssektoren er 26 lag innmeldt. Kretsen sin oppgave er å tilby tjenester som forkynnelse, lederutvikling og rådgivning til det lokale indremisjonsarbeidet. I tillegg står vi for en del fellestiltak, som blant annet leirer og kurs.