PRESSEMELDING FRA ImF Rogaland                                                 21. nov. 2022

Retreat i bedehusland

I sildebyen Egersund i Rogaland satt det mot slutten av 1920-årene en liten gutt mellom sin mor og far på møter i bedehuset i Johan Feyers gate 5. Både møtene og talerne på bedehuset virket veldig alvorlige kunne den lille gutten huske mange år seinere. Guttens far drev en liten møbelforretning i Strandgaten i byen, men forretningsdriften ble også etter hvert altfor alvorlig, og før det stod 1930 på kalenderen var farens bedrift konkurs. Familien med mor, far og tre små barn forlot Egersund. Faren dro til USA og prøvde lykken der uten hell, og returnerte etter to år til Oslo der kona og barna bodde hos nær familie. Den lille gutten skulle i voksen alder bli en etterspurt kristen forkynner som fikk som varemerke å forkynne gleden i kristenlivet. Men, Edin Løvås, som var navnet på den utflytta egersundsgutten, ble nok enda mer kjent som retreatbevegelsens far i Norge. En retreat er en samling der mennesker trekker seg tilbake med tid til stillhet, bibel, bønn og refleksjon på et sted med god forpleining og mulighet til å være i et fellesskap med andre.

På samme bedehus som Edin satt som liten gutt, ble også den lokale kretsen til Indremisjonsforbundet i Rogaland stifta i 1901. 120 år etter sin oppstart, tar samme indremisjonssammenheng opp tråden fra Edin Løvås og starter retreat på leirplassen sin, Ognatun. Geir Otto Holmås og Henny Lie Sandve, som begge har lang erfaring med å lede retreater og stilledager, har vært med i planlegging og vil også være med i gjennomføring av slike samlinger på leirplassen som ligger nær kysten i grenselandet mellom Dalane og Jæren. Indremisjonsforbundet i Rogaland (ImF Rogaland) hadde en forsiktig start med to retreatsamlinger på Ognatun høsten 2021 og våren 2022, og har nå fastsatt to nye retreatsamlinger årlig framover, den første i mars 2023. Vårt mål med å arrangere retreater er å samle mennesker rundt Jesus og Bibelen for å oppleve den sterke gleden og styrken det kan gi oss mennesker å ha jesusnærvær i den stillheten vi gir til hverandre på en slik samling.

 

 

Kontaktpersoner for retreat på Ognatun:

 

Anne Berit Aarsland, tlf 977 67 073, ab.aarsland@imf.no

Torgeir Lauvås, tlf 971 71 745, t.lauvas@imf.no