Preik.tv

Klikk på logoen for å komme direkte til deres nettside.

Hva er målet med preik.tv?

Vårt mål og oppdrag er å nå mennesker med evangeliet om Jesus. Preik.tv er et av redskapene vi ønsker å bruke til dette!
Preik.tv er en prosjekt i regi av ImF-UNG der vi legger ut korte og lengre videoandakter til gratis bruk og nedlastning.

Andakter med relevant og treffende forkynnelse.

Korte videosnutter som kan fungere som en introduksjon, aktualisering eller kort andakt med mulighet for samtale i grupper i etterkant.

Andaktene blir distribuert via nett til lagene våre, og til alle andre som er interessert.Videoene er fritt tilgjengelig via preik.tv og andre aktuelle nettsider som You Tube, Facebook, SnakkomTro.no osv. Innholdsmessig legges det vekt på at episodene skal gi bibelkunnskap, men i en form og et språk som er tilgjengelig for ungdom.