Pris for hele arrangementet:
Vanlig rom kr 2 770
Enerom vanlig rom kr 3 170
Nytt rom kr 2 970
Enerom, nytt rom kr 3 370
I prisen er alle måltider og oppredd seng inkludert!

Påmelding til ImF-Rogaland tlf. 51 79 38 80 eller e-post: rogaland@imf.no
Påmeldingsfrist 23. mai

Her er programmet for dagane: Glad-sang-dager, program 2022