Her er tips til hvordan dere kan legge opp medvandringssamlinger:

Karakter

Samtale / Spørsmål

Disse spørsmålene skal stilles hverandre i et ukentlig /jevnlig medvandringsmøte (Ordspråkene 27:17). De er for å stimulere karakterbyggende samtaler og bekjennelse av synd i trygge omgivelser som verdsetter ærlighet, sårbarhet, fortrolighet og nåde.

1. Har du i denne uka vært et vitne om Jesu storhet både med dine ord og dine handlinger?

2. Har du manglet integritet i din omgang med penger eller begjært noe som ikke tilhører deg?

3. Har du verdsatt, vist forståelse og vært generøs i dine viktigste relasjoner denne uka?

4. Har du blitt utsatt for seksuelt fristende materiale eller tillatt deg å tenke upassende seksuelle tanker om en annen person denne uka?

5. Har du skadet en annen person med dine ord, enten bak deres rygg eller direkte til dem?

6. Har du gitt etter for noen avhengigheter denne uka?

7. Har du holdt fast på sinne overfor en annen person?

8. Har du ønsket andre ulykke?

9. ______________________________________ (ditt personlige spørsmål)

10. Leste du ferdig og hørte du fra Gud? Hva skal du gjøre med det du hørte? (Kontakt bibelleseringen.no eller oss i ImF Rogaland: rogaland@imf.no hvis du vil ha tips til bibelleseplan)

11. Har du vært helt ærlig med meg?

” Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.” Jak.5.16

Bønnefokus
Hver av dere i gruppa skal identifisere 2 eller 3 fredspersoner du vil be om frelse for. List opp navnene til alle i gruppa på hvert kort slik at alle ber for hver av disse personene hver uke. Ha gjerne lappen i Bibelen som et bokmerke slik at du blir minnet om å be for disse hver gang du åpner Bibelen.

1. Jeg ber, Gud, at du drar________ til deg. (Joh 6.44)

2. Jeg ber om at __________ vil søke å kjenne deg (Apg. 17:27)

3. Jeg ber at _________ vil høre og tro Guds Ord ( 1. Tess. 2:13)

4. Jeg ber deg om å hindre Satan fra å blinde ___________ for sannheten (2.Kor.4:4, 2.Tim.2:25-26)

5. Hellige Ånd, jeg ber deg om å overbevise _____________ om hans/hennes synd og hans/hennes behov for Kristi forløsning (Joh 16:7-11)

6. Jeg ber deg om sende noen som vil dele evangeliet med _________ (Matt. 9:37-38)

7. Jeg ber også om at du gir meg/min meddisippel muligheten, mot og de rette ord til å dele med _________(Ef.6:19-20, Kol.4:3-6)

8. Far, Jeg be om at __________ vil vende seg bort fra hennes/hans synd (Apg. 17:30-31, 1.Tess. 1:9-10)

9. Far, jeg ber om at ________ skal sette hele sin lit til Jesus (Joh. 1:12; 5:24)

10. Gud, jeg ber om at _______ skal bekjenne Jesus som Herre i Hennes/hans liv, at Hennes/hans tro skal slå rot og gro, og at hun/han skal bære mye frukt til Din ære (Luk.8:15, Rom.10:9-10, Kol 2:6-7

” Søsken, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er at de må bli frelst.” Rom 10.1