(Dette sjelesorgtilbudet er det samme som det vi tidligere kalte Drøsetilbudet.
Vi har bare byttet navn.)

Ønsker du en prat om livet?

Enkelte ganger trenger vi å snakke med noen som er der for å lytte. Her kan du komme med det du har på hjertet.

Sammen med en kristen sjelesørger får du reflektere over ditt liv, din tro, dine håp og lengsler. Du får bearbeide tanker, følelser og erfaringer.

Drøsetilbudet er en form for sjelesorg. Sjelesorg kommer fra det tyske ordet seelsorge, som betyr «omsorg for sjelen». En sjel kan høres svevende ut, men handler enkelt sagt om helheten av det å være et menneske. Både tanker, følelser, ånd og kropp har plass, og omsorgen skjer gjennom lytting og samtale.

Vi tilbyr også bønn til indre legedom.

Personlige erfaringer med indre legedom:

«Gjennom indre legedom har jeg forstått innholdet i bønnen «frels oss fra det onde» som vi ber i Fader Vår. Jeg har fått erfare med hele meg, at Gud alltid har vært tilstede i mitt liv selv om jeg ikke var klar over det, og at han ønsket å «frelse meg fra det onde», – ta meg i armene sine, styrke meg, vende blikket mitt mot ham slik at jeg kunne vite at jeg var trygg, uansett. «

«Gjennom indre legedom har jeg fått erfare at Gud alltid har vært med meg. Jeg har fått «se» igjen og igjen at Gud var der i det vonde og det vanskelige. At han var klar til å gripe inn, at jeg kunne vende blikket mot ham og så var han der. Det var bare det at jeg visste det ikke den gang, da jeg var ett år, sju år, nitten år. Gjennom forbønnssamtalene har jeg fått se at han var der. Det forvandler meg, det helbreder meg og det styrker troen min og relasjonen til Den Hellige Ånd, Jesus Kristus og Gud Fader. «

 

Book samtale HER:

Dersom du ikke får svar på din booking innen få virkedager,
ber jeg deg sende en mail til
sjelesorg.rogaland@imf.no

Haster det?
Ring Kirkens SOS
Tilbud er døgnåpent.
Tlf: 22 40 00 40
Melding
Chat


Pris

En sjelesorgsamtale har en anbefalt pris på 200 kr pr. samtale. Har du ikke mulighet til å betale er du likevel velkommen til å benytte deg av sjelesorgtilbudet.
Sjelesørger får ikke oversikt over hvem og hvor mye som blir betalt. Pengene vippses til 911415. Pengene går til å drifte sjelesorgtilbudet.

Har du spørsmål?
Kontakt oss på:
Mail sjelesorg.rogaland@imf.no
Tlf: 51793880.
Kontortid mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Våre sjelesørgere:


Alle våre sjelesørgere har taushetsplikt.

Hilde Birkeland
Født: 1979
Samtaler: Bryne

Elisabeth Skretting
Født: 1978
Samtaler: Varhaug

Anne Berit Aarsland
Født: 1975
Samtaler: Ognatun og Nærbø

Rigmor Hetland
Født: 1960
Samtaler: Jæren og Sandnes

Terje Bøe
Født: 1971
Samtaler: Varhaug

Marianne Lie
Født: 1985
Samtaler: Ognatun

Gunn Habbestad 
Født: 1995
Samtaler: Varhaug

Elisabeth Kindervåg Husveg
Født: 1985
Samtaler: Ognatun

Monica Liland Gabrielsen
Født: 1987
Samtaler: Ognatun

Anita Auestad (permisjon)
Født: 1998
Samtaler: Ognatun og Vigrestad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjelesorgtilbudet samarbeider med:

 

Damer i Byen, Jæren

Sentrum Menighet, Varhaug

Ogna Misjonsforsamling

Inn Kyrkja. Lye

Bedehuskirken, Bryne

ImFNor-forsamlingen, Nærbø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsskjema for sjelesorgsamtale i ImF Rogaland

Din opplevelse er viktig for oss. Derfor ønsker vi å gi alle som kommer til samtaler hos oss en mulighet til å gi oss sin tilbakemelding. Det er helt frivillig å fylle ut skjemaet, men din respons er til stor hjelp for vårt arbeid.

Utfylt skjema sendes til sjelesorg.rogaland@imf.no eller ImF Rogaland avd Samtaletilbud, Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg

Innsendt skjema vil bli lest av leder for sjelesorgtilbudet og evt den sjelesørgeren som du har vært til samtaler hos. Bruk gjerne baksiden av arket dersom det blir for lite plass.

Last ned evalueringsskjemaet her: Tilbakemeldingsskjema sjelesorgtilbudet