Sommerleir på Ognatun 2021

 

Sommerleir 1.        2.-4.kl.          11.-13. juni -21

Sommerleir 2.       5.-7. kl.         18.-20. juni-21


Vi åpner for påmelding når vi har konkludert hvordan disse leirene blir.
Ps! Vi vurderer kohort leirer.

Pris: 1010/1210kr
medlem/ikke medlem

Avmelding
Hvis du vil melde deg av leiren, vil vi ha beskjed senest to uker før leiren. Får vi avmelding senere må det betales kr.100,- i avmeldingsgebyr. Ved avmelding dagen før eller ikke fremmøtt må hele leiren betales. Ved sykdom blir beløpet refundert.

Ved spørsmål ring:
ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00

PS! Dersom du ikke har mulighet til å betale for at barnet ditt skal få reise på leir, ber vi deg ta kontakt med oss på kontoret