Lagsleir på Ognatun 2024

Lagsleir Ogna        2.-7.kl. / 2016 – 2011         9.-11. februar -24

Påmelding: Trykk på bildet for å komme direkte til checkin

Påmeldingen åpner 8. januar
Påmeldingen stenger 29. januar

Pris: 1265/1465kr
medlem/ikke medlem

Avmelding
Hvis du vil melde deg av leiren, vil vi ha beskjed senest to uker før leiren. Får vi avmelding senere må det betales kr.100,- i avmeldingsgebyr. Ved avmelding dagen før eller ikke fremmøte må hele leiren betales. Ved sykdom blir beløpet refundert. Da må vi i tilfelle få skriftlig melding.

Lagsleir Bjerkreim       2.-7. kl. / 2016 – 2011         16.-18. februar -24

Påmelding: Trykk på bildet for å komme direkte til checkin

https://app.checkin.no/event/63317/lagsleir-bjerkreim-ognatun-16-18-februar-2024

Påmeldingen åpner 17. januar
Påmeldingen stenger 5. februar

Pris: 1000/1200kr
medlem/ikke medlem

I prisen har lagene på Bjerkreim allerede sponset 265kr for medlemmene hos seg.

Avmelding
Hvis du vil melde deg av leiren, vil vi ha beskjed senest to uker før leiren. Får vi avmelding senere må det betales kr.100,- i avmeldingsgebyr. Ved avmelding dagen før eller ikke fremmøtt må hele leiren betales. Ved sykdom blir beløpet refundert. Da må vi i tilfelle få skriftlig melding.

 

Ved spørsmål, ta kontakt:
ImF Rogaland
Mail: rogaland@imf.no
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00

PS! Dersom du ikke har mulighet til å betale for at barnet ditt skal få reise på leir, ber vi deg ta kontakt med oss på kontoret