Ønsker du å gi en gave til Indremisjonsforbundet i Rogaland?

Du kan gi til kontonr: 8220 02 80101. 

Vipps #21841

Vil du bli med på fast givertjeneste, klikk på denne linken der du kan velge ImF Rogaland som mottaker for din gave eller bli fast giver til oss. Bruk også samme link hvis du er fast giver og vil endre din giveravtale.

2 Kor 9:7: ”Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.”