Konfirmasjon på Nærbø bedehus

ImF Rogaland samarbeider med Nærbø bedehus om konfirmasjonsundervisning. Undervisningen og konfirmasjonen er også åpen for andre konfirmanter i regionen, enten som et supplement eller som et fullstendig konfirmantopplegg.

ImF Rogaland har det formelle hovedansvaret, blant annet for det administrative som påmelding etc. Det er full åpenhet for å følge konfirmasjonsundervisningen hos oss, men utføre selve konfirmasjonsdagen lokalt. Dersom det skulle være ønskelig, vil vi være behjelpelige med å utføre selve konfirmasjonen om det skulle være ønskelig. Nederst på siden kan du også laste ned undervisningsplanen for å se hva vi går igjennom i de ulike samlingene.

Påmelding
Online påmelding for konfirmantåret 21/22 er åpen!

Pris
Pris for undervisningen: 900kr
Dette dekker alt av undervisning og materiell, samt bowling og pizza-dag i Stavanger.
I tillegg kommer to weekender, en i september og en i mars. Pris på disse var i 19/20 940kr, pluss reise.

Kort om datoer
Undervisningen starter opp med en weekend 17-19/9. Deretter begynner man med samlinger fra 20/9 og annenhver mandag i partallsuker fra da til en avluttningsweekend i mars. I tillegg kommer en felles-lørdag i januar sammen med konfirmanter fra NLM-Sørvest.

Selve konfirmasjonen
Konfirmasjonsdato i 2022 er satt til lørdag 30/4. Om vi blir mange nok konfirmanter til å se behovet for å flere konfirmasjonsdager, blir det også mulighet på søndagen. Det er også en konfirmasjonssøndag for NLM sin forsamling på bedehuset. Hvis dere ønsker konfirmasjonen i en annen forsamling, men følge vår undervisning, må avtales individuelt med det aktuelle bedehus/kirke. Her kan vi være til hjelp dersom det er ønskelig.

Avmelding
Hvis du senere skulle ønske å melde av konfirmanten, kan dette gjøres ved å sende mail til t.nesvag@imf.no

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Tore Nesvåg hvis du har flere spørsmål ang. konfirmantundervisningen på Nærbø bedehus. t.nesvag@imf.no / 915 49 912

Nedlastning: Undervisningsplan 20/21

Påmeldingsskjema:

Matallergier MÅ opplyses om, da det skal serveres mat på samlingene. Om konfirmanten skulle ha noen andre sykdommer eller allergier som kan være relevante, så beskriv disse eller ta evt. kontakt.
Konfirmantklubb gir oss muligheten til å søke midler gjennom FriFond. Vi tar en medlemskontingent på 50kr, men gir 50kr i rabatt på undervisningen. Dermed blir den totale prisen den samme.
Bilder vil bli brukt til å skape minner, til promotering og noen vil kanskje også publiseres på sosiale medier.