Konfirmasjon på Nærbø bedehus

ImF Rogaland samarbeider med Nærbø bedehus om konfirmasjonsundervisning. Undervisningen og konfirmasjonen er også åpen for andre konfirmanter i regionen, enten som et supplement eller som et fullstendig konfirmantopplegg.

ImF Rogaland har det formelle hovedansvaret, blant annet for det administrative som påmelding etc. Det er full åpenhet for å følge konfirmasjonsundervisningen hos oss, men utføre selve konfirmasjonsdagen lokalt. Dersom det skulle være ønskelig, vil vi være behjelpelige med å utføre selve konfirmasjonen om det skulle være ønskelig. Nederst på siden kan du også laste ned undervisningsplanen for å se hva vi går igjennom i de ulike samlingene.

Påmelding
Online ååmelding for konfirmantåret 20/21 er for nå stengt. Dersom konfirmanten vil være med oss, kan dere kontakte oss!

Pris
Pris for undervisningen: 900kr
Dette dekker alt av undervisning og materiell, samt bowling og pizza-dag i Stavanger.
I tillegg kommer to weekender, en i september og en i mars. Pris på disse var i 19/20 940kr, pluss reise.

Kort om datoer
Undervisningen starter opp 14/9, etterfulgt av oppstartsweekend 18-20. september. Så holder vi annenhver mandag i partallsuker til en avluttningsweekend i mars. I tillegg kommer en felles-lørdag i januar sammen med konfirmanter fra NLM-Sørvest.

Selve konfirmasjonen
Konfirmasjonsdato i 2021 er satt til lørdag 17/4. Om vi blir mange nok konfirmanter til å se behovet for å flere konfirmasjonsdager, blir det også mulighet på søndagen. Det er også en konfirmasjonssøndag 25/4 for NLM på bedehuset. Hvis dere ønsker konfirmasjonen i en annen forsamling, men følge vår undervisning, må avtales individuelt med det aktuelle bedehus/kirke. Her kan vi være til hjelp dersom det er ønskelig.

Avmelding
Hvis du senere skulle ønske å melde av konfirmanten, kan dette gjøres ved å sende mail til rogaland@imf.no, eller t.nesvag@imf.no

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Tore Nesvåg hvis du har flere spørsmål ang. konfirmantundervisningen på Nærbø bedehus. t.nesvag@imf.no / 915 49 912

Nedlastning: Undervisningsplan 20/21

Påmeldingsskjema:

Online påmelding er for stengt. Ring Jakob Kjølvik (hovedleder) på tlf: 997 17 631 for å prate med ham om påmelding