Konfirmasjon på Nærbø bedehus 2025

ImF Rogaland samarbeider med Nærbø bedehus om konfirmasjonsundervisning. Undervisningen og konfirmasjonen er også åpen for andre konfirmanter i regionen, enten som et supplement eller som et fullstendig konfirmantopplegg.

ImF Rogaland har det formelle hovedansvaret, blant annet for det administrative som påmelding etc. Det er full åpenhet for å følge konfirmasjonsundervisningen hos oss, men utføre selve konfirmasjonsdagen lokalt. Dersom det skulle være ønskelig, vil vi være behjelpelige med å utføre selve konfirmasjonen.

Påmelding

Meld deg på her!

Pris
Pris for undervisningen: 1075kr
Dette dekker alt av undervisning og materiell, samt felles undervisnings- og aktivitetsdag i Stavanger.
I tillegg kommer to weekender, en i september og en i mars. Pris på disse er ca. 1200 kr, pluss 350 kr i reise.

Kort om datoer
Undervisningen starter opp med en informasjonssamling for konfirmanter og foreldre den 26./8-24. Deretter begynner man med samlinger fra 9./9-24 og annenhver mandag i oddetallsuker. Første weekend for konfirmantene er 20.-22./9-24. på Tonstali. Det bli avslutningsweekend på Solgry 14.-16. mars . Det blir også en felles konfirmantdag en lørdag i begynnelsen av februar.

Selve konfirmasjonen
Konfirmasjonsdato i 2025 er lørdag 25/4-25 kl. 12.00 (Alle konfirmasjoner på Nærbø Bedehus skal være den siste lørdag i april i årene fremover). Hvis dere ønsker konfirmasjonen i en annen forsamling, men følger vår undervisning, må dette avtales individuelt med det aktuelle bedehus/kirke. Her kan vi være til hjelp dersom det er ønskelig.

Avmelding
Hvis du senere skulle ønske å melde av konfirmanten, kan dette gjøres ved å sende mail til rogaland@imf.no

Informasjon
For å få oppdatert informasjon, bli medlem i Spon gruppen: https://group.spon.com/RNSQB

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Jakob Kjølvik hvis du har flere spørsmål ang. konfirmantundervisningen på Nærbø bedehus. jkjolvik75@gmail.com / 997 17 631