Konfirmasjon på Nærbø bedehus 2023

ImF Rogaland samarbeider med Nærbø bedehus om konfirmasjonsundervisning. Undervisningen og konfirmasjonen er også åpen for andre konfirmanter i regionen, enten som et supplement eller som et fullstendig konfirmantopplegg.

ImF Rogaland har det formelle hovedansvaret, blant annet for det administrative som påmelding etc. Det er full åpenhet for å følge konfirmasjonsundervisningen hos oss, men utføre selve konfirmasjonsdagen lokalt. Dersom det skulle være ønskelig, vil vi være behjelpelige med å utføre selve konfirmasjonen om det skulle være ønskelig. Nederst på siden kan du også laste ned undervisningsplanen for å se hva vi går igjennom i de ulike samlingene.

Påmelding
Online påmelding for konfirmantåret 22/23 er åpen! Meld deg på her!

Pris
Pris for undervisningen: 925kr
Dette dekker alt av undervisning og materiell, samt bowling og pizza-dag i Stavanger.
I tillegg kommer to weekender, en i september og en i mars. Pris på disse er ca. 1000 kr, pluss 300 kr i reise.

Kort om datoer
Undervisningen starter opp med en blikjent samling den 5./9-22 og en weekend 16.-18./9-22. Deretter begynner man med samlinger fra 19./9-22 og annenhver mandag i partallsuker fra da til en avluttningsweekend i mars. I tillegg kommer en felles-lørdag i januar sammen med konfirmanter fra NLM-Sørvest.

Selve konfirmasjonen
Konfirmasjonsdato i 2023 er enda ikke satt. Om vi blir mange nok konfirmanter til å se behovet for å flere konfirmasjonsdager, blir det også mulighet på søndagen. Det er også en konfirmasjonssøndag for NLM sin forsamling på bedehuset. Hvis dere ønsker konfirmasjonen i en annen forsamling, men følge vår undervisning, må avtales individuelt med det aktuelle bedehus/kirke. Her kan vi være til hjelp dersom det er ønskelig.

Avmelding
Hvis du senere skulle ønske å melde av konfirmanten, kan dette gjøres ved å sende mail til ab.aarsland@imf.no

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Jakob Kjølvik hvis du har flere spørsmål ang. konfirmantundervisningen på Nærbø bedehus. jkjolvik75@gmail.com / 997 17 631