Konfirmasjon på Nærbø bedehus

ImF Rogaland samarbeider med Nærbø bedehus om konfirmasjonsundervisning. Undervisningen og konfirmasjonen er også åpen for andre konfirmanter i regionen, enten som et supplement eller som et fullstendig konfirmantopplegg.

ImF Rogaland har det formelle hovedansvaret, blant annet for det administrative som påmelding etc. Det er full åpenhet for å følge konfirmasjonsundervisningen hos oss, men utføre selve konfirmasjonsdagen lokalt. Dersom det skulle være ønskelig, vil vi være behjelpelige med å utføre selve konfirmasjonen om det skulle være ønskelig.

Påmelding
Påmelding gjøres ved å fylle ut påmeldingsskjema til høyre og trykke “Send inn”.

Pris
Pris for undervisningen: 900kr
Dette dekker alt av undervisning og materiell, samt bowling og pizza-dag i Stavanger.
I tillegg kommer to weekender, en i september og en i mars. Pris på disse var i 18/19 900kr, pluss reise.

Kort om datoer
Undervisningen starter opp 16/9, etterfulgt av oppstartsweekend 20-22 september. Så holder vi annenhver mandag i partallsuker til en avluttningsweekend 20-22 mars. I tillegg kommer en felles-lørdag i januar sammen med konfirmanter fra NLM-Sørvest.

Selve konfirmasjonen
Konfirmasjonsdato i 2020 er satt til søndag 26/4. Om vi blir mange nok konfirmanter til å se behovet for å dele opp, legger vi også opp konfirmasjonssamling lørdag 25/4. Det er også en konfirmasjonssøndag 19/4 for NLM på bedehuset. Hvis dere ønsker konfirmasjonen i en annen forsamling, men følge vår undervisning, må avtales individuelt med det aktuelle bedehus/kirke. Her kan vi være til hjelp dersom det er ønskelig.

Avmelding
Hvis du senere skulle ønske å melde av konfirmanten, kan dette gjøres ved å sende mail til rogaland@imf.no, eller t.nesvag@imf.no

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Tore Nesvåg hvis du har flere spørsmål ang. konfirmantundervisningen på Nærbø bedehus. t.nesvag@imf.no / 915 49 912

Påmeldingsskjema:

Matallergier MÅ opplyses om, da det skal serveres mat på samlingene. Om konfirmanten skulle ha noen andre sykdommer eller allergier som kan være relevante, så beskriv disse eller ta evt. kontakt.
Konfirmantklubb gir oss muligheten til å søke midler gjennom FriFond. Vi tar en medlemskontingent på 50kr, men gir 50kr i rabatt på undervisningen. Dermed blir den totale prisen den samme.
Bilder vil bli brukt til å skape minner, til promotering og noen vil kanskje også publiseres på sosiale medier.