Vil du ha en mentor?

Kjenner du noen ganger på et behov for å snakke med og lære av noen som har mer livserfaring enn deg? Ønsker du å snakke med en som bryr seg, som lytter og som ønsker å utfordre deg og hjelpe deg i ditt liv med Jesus?  Ønsker du å ha en mentor men ikke vet hvem du skal spørre? Da er dette tingen for deg. Vi starter nå et mentornettverk for å koble de som ønsker å være mentor med de som ønsker å ha en mentor.

Hva er en mentor?

Vi definerer en mentor som en person som vandrer med Jesus og som drar nytte av sin livserfaring for å utruste og veilede andre til å vandre med Jesus. En mentor er en som lytter, stiller spørsmål, støtter og utfordrer, og relasjonen er målrettet og basert på tillit

Hvordan fungerer mentornettverket?

Du vil da bli invitert til en kort informasjonssamtale der du blir kjent med nettverksordningen og vi blir kjent med deg. Basert på vår kjennskap til deg og våre mentorer vil vi gjøre vårt beste for å finne en mentor som er egnet for deg og dine behov. Det er opp til deg og din mentor å finne ut hvor ofte dere skal møtes, form og fokus for samtale. Du vil etter kort tid motta en telefon fra oss for å høre hvordan det går, og skulle det være utfordringer eller behov for en samtale er du velkommen til å ta kontakt.

Vil du ha en mentor?

Hvorfor mentor?

Vi ser at det er et stort behov for mentorer i vår tid. Individualisme og behov for selvstendighet fører til ensomhet, utbrenthet og høy terskel for å ta kontakt med noen å snakke med. De ulike generasjonene er i stor grad adskilt, og de unge vet ikke hvor de skal vende seg for å snakke med noen med mer livsvisdom.

Vi tror at det å stå sammen på tvers av generasjoner er en forsømt verdi i vårt samfunn, og vi ønsker gjennom dette nettverket å kople generasjonene sammen. Mange sitter med en livsvisdom gjennom et liv med Jesus som de ikke får gitt videre. Samtidig ser vi at det er mange som ønsker å prate med noen som har kommet lenger enn dem, som kan lære dem og utfordre dem på vandringen med Jesus. Denne personen kan være en støtte og hjelp i livet med Jesus, en som ser dem, lytter til dem og har tro på dem. Denne personen kan være deg.

Hva må til for å bli en mentor?

Å være en mentor krever ikke en lang utdanning, et «perfekt kristenliv» eller at en har alt på stell i livet. Hvis du er en etterfølger av Jesus og ønsker å støtte, lytte til og dele av din livserfaring med noen som kan dra nytte av det, da har du det som skal til!

Hvordan bli en mentor, og hva innebærer det?

Hvis du er interessert i å være mentor eller få en mentor, tar du kontakt med oss, så vil vi invitere deg til en informasjonssamtale. Da vil du bli bedre kjent med mentornettverket og forventninger til deg som mentor, og vi vil bli bedre kjent med deg. Det vil i etterkant bli avtalt om en skal være mentor eller ikke, og eventuelt for hvem.

 

 

 

Oppfølging

Det vil bli holdt en årlig fagdag på Ognatun for alle mentorer eller andre som er interessert i å bli det. Her vil det bli gitt god undervisning av erfarne mentorer, og du vil få med deg noen verktøy som du kan bruke i din mentorrelasjon.

 

 

I tillegg vil du og den du er mentor for bli oppringt for en oppfølgingssamtale kort tid etter oppstart. Dette er for å sikre at mentorrelasjonen fungerer, og for å ta tak i eller revurdere mentorkontakten dersom det oppstår problemer. Utover dette vil vi være tilgjengelig for veiledningssamtale dersom du ønsker dette.

 

 

KONTAKT OSS

kontakt@rogalandkristnementornettverk.no 
Tlf: 51 79 38 80

                                                           Last ned vår Mentornettverk brosjyre her:

 

 

ImF Ung brenner for mentoring og medvandring. Hør hva Anne Furnes forteller.