Lagsleir BJERKREIM 11.-13. febr.2022

Dette er en leir for 2.-7.klasse for de som er medlemmer i barnelag på Bjerkreim.

Her kan du melde deg på og samtidig få bekreftelse om du har fått plass på leiren.

Med denne påmeldingsmetoden er det ”første mann til mølla” som gjelder.

Program Lagsleir Bjerkreim 2022

PÅMELDINGEN STARTER DEN 4 JAN. STENGER DEN 31. JANUAR!

Avmelding
Hvis du vil melde deg av leiren, vil vi ha beskjed senest to uker før leiren. Får vi avmelding senere må det betales kr.100,- i avmeldingsgebyr. Ved avmelding dagen før eller ikke fremmøtt må hele leiren betales. Ved sykdom blir beløpet refundert mot skriftlig melding med kontonummer.

Ved spørsmål ring:
ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00

PS! Dersom du ikke har mulighet til å betale for at barnet ditt skal få reise på leir, ber vi deg ta kontakt med oss på kontoret.