På leir med far  24.-26. september 2021 

Merk alder: Barn som er født år 2013-2016
Dette er en trygg og grei måte og bli vant til å reise på leir.

Stine Vold skal ha bibeltimene for barna.
Johan Jakobsen skal ha samlinger for de voksne, på kveldene.

Pris:
985/1185 kr. pr. barn
Medlem/ikke medlem
(aktiviteter inkludert)

1850 kr. pr. voksne

Prisøkning
Pr. dags dato har deltakeravgiften på leir dekket utgiftene for opphold og mat på Ognatun samt en liten sum til administrasjonsgebyr. Vi er 4 ansatte i barne- og ungdomsavdeligen som blant annet har som oppgave å planlegge, gjennomføre, forbedre leirene våre og drive med ledertrening. Det administrasjonsgebyret vi til nå har tatt har ikke dekket alle utgiftene vi har for å kunne gjennomføre leiren. Det gjør det fortsatt ikke. Dette er hovudgrunnen til av øker prisene på vårer leirer. I tillegg har vi nå også innført fruktservering på leirene våre.

Vil du bidra til at leirene våre kan gå i en nullgang, takker vi ja til et ekstra bidrag.
ImF Rogaland sitt konto nr er: 8220 02 80101
Vipps nr vår er: #21841
Merk betalingen med “leirarbeidet”

Avmelding
Hvis du vil melde deg av leiren, vil vi ha beskjed senest to uker før leiren. Får vi avmelding senere må det betales kr.100,- i avmeldingsgebyr. Ved avmelding dagen før eller ikke fremmøtt må hele leiren betales. Ved sykdom blir beløpet refundert.

Info om smittevernregler finner du her!

Ved spørsmål ring:
ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00

PS! Dersom du ikke har mulighet til å betale for at barnet ditt skal få reise på leir, ber vi deg ta kontakt med oss på kontoret

 

 

 

 

 

 

Påmeldingen åpner 19. aug. kl. 17.00

Påmeldingen stenger 30. aug. kl. 23.00