Oddrun Fuglestad skal tale til barna!

“På Leir Med Mor” 8.-10.Februar 2019!

Dette er en 5-7 års leir. Barna må være født 2013-2011

Påmeldingen er stoppet! Ta kontakt pr tlf dersom du lurer på om det er ledige plasser. 

Dersom du skal melde dere på leir kan du nå gjøre det her på vår nettside. Vi tar ikke inn påmelding pr. mail eller tlf.

Pris:
680 kr. pr. barn (2019)
1465 kr. pr. voksne (2019)

Plass på leir
Det er plass til 60 deltakere på leirene våre. Dersom det blir fullt ved påmeldingsfrist , trekker vi romvis om hvem som får plass på leir. Dvs. at de som oppgir at de ønsker å sove på rom sammen, trekkes som ett rom.

De som ikke får plass på en leir, blir satt på venteliste og får plass ved eventuelle avmeldinger. Får du ikke plass, garanterer vi deg også plass på neste leir du melder deg på! 

Informasjon sendes på mail
Informasjon om du har fått plass på leiren, program og giro blir sendt pr. mail.

Avmelding
Hvis du vil melde deg av leiren, vil vi ha beskjed senest to uker før leiren. Får vi avmelding senere må det betales kr.100,- i avmeldingsgebyr. Ved avmelding dagen før eller ikke fremmøtt må hele leiren betales. Ved sykdom blir beløpet refundert mot skriftlig melding med kontonummer.

Ved spørsmål ring:
ImF Rogaland
tlf: 51793880
Kontortid: 9.00-15.00

PS! Dersom du ikke har mulighet til å betale for at barnet ditt skal få reise på leir, ber vi deg ta kontakt med oss på kontoret.