Lørdag formiddag, 7.sept, kommer flere fedre med sine 5, 6 eller 7-åringer på leir. Fra Far / Barn - leiren i 2012Vi tror de skal få en god opplevelse. Lederne var samlet i sist uke og gjorde mye av den siste planleggingen. Vår gode leirsekretær har også brukt mye tid de siste dagene på å legge til rette for leiren.
Mat er kjøpt inn som skal passe både for barn og fedre. Ognatun er vasket, pyntet og klar. Værmeldingene er også ganske gode. Men det aller beste er å vite at Gud har lagt sine planer for helga. Han vil møte fedrene. Stolte fedre som elsker sine små skal få fornyet og Fra Far / Barn - leiren 2012forsterket hjelp fra himmelens og jordens skaper: Malaki 4,6: “Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene”
Bibelverset som er det aller siste i Det Gamle Testamentet i Bibelen, sier også at Gud vil berøre barnas hjerter. Vi vet at både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd vil være med på leiren. Dette blir ei flott og viktig helg på Ognatun.

Bildene er fra “Far / Barn – leiren” i 2012

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende hendelser.


Siste nytt fra kretsen